사랑은 말합니다 – Tình yêu nói

0
242

사랑은 말합니다.
“조건 없이 당신을 사랑합니다.”

사랑은 말합니다.
“당신은 지금 이대로가 좋습니다.”

이런 사랑만이 우리를 치유할 수 있습니다.

이런 사랑만이 우리가 하나 될 수 있는
유일한 길입니다.

Tình yêu nói
Yêu bạn không cần điều kiện.

Tình yêu nói
Yêu bạn như ngay tại lúc này.

Chỉ có tình yêu đó mới hàn gắn chúng ta.

Chỉ có tình yêu đó mới là con đường duy nhất
gắn kết chúng ta thành một.

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn