Top 10 trường đại học đứng đầu Hàn Quốc năm 2013

2
806

Bảng xếp hạng các trường đại học ở Hàn Quốc năm 2013 do tờ nhật báo uy tín JoongAng Daily thực hiện. Thứ tự xếp hạng của các trường dựa trên tổng số điểm của 4 tiêu chí: Điều kiện học tập, Chất lượng nghiên cứu giảng dạy, Mức độ quốc tế hóa, và Mức độ uy tín trong xã hội.

[do action=”top_10u_dr”/] [tabs style=”h1″ ] [tab title=”” icon=”momizat-icon-trophy” ]
2013 2012 TÊN TRƯỜNG
1
POSTECH
2
KAIST
3
SungKyunKwan University
4
Korea University (Anam)
5
Yonsei University (Seoul)
5
Seoul National University
7
Hanyang University (Seoul)
8
Sogang University
8
ChungAng University (Seoul)
10
Kyung Hee University
11
Ewha Womans University
12
Hanyang University (ERICA)
13
Dongguk University (Seoul)
14
Inha University
15
Ajou University
16
Konkuk University (Seoul)
17
Hankuk Univ. of Foreign Study
18
Pusan National University
19
University of Seoul
19
Chonbuk National University
19
Kyungpook National University
22
Korea Tech
23
Seoul Tech
24
Kookmin University
25
Soongsil University
26
Chonnam National University
26
Sejong University
26
The Catholic Univ. of Korea
29
Chungbuk National University
30
Yeungnam University
[/tab] [tab title=”” icon=”momizat-icon-library” ]

I. Điều kiện học tập (Môi trường giáo dục & Khả năng tài chính)

2013 2012 TÊN TRƯỜNG
1
KAIST
2
POSTECH
3
Seoul National University
4
Korea Tech
5
The Catholic Univ. of Korea
5
Chonbuk National University
7
SungKyunKwan University
7
Yonsei University (Seoul)
7
Jeju National University
10
Korea University (Anam)
11
Hallym University
11
Korea Maritime and Ocean Univ
13
Hanyang University (Seoul)
13
Ewha Womans University
13
ChungAng University (Seoul)
13
Chungbuk National University
17
Kyung Hee University
17
University of Ulsan
17
Kyungpook National University
20
Chonnam National University
20
Gyeongsang National University
22
Inje University
23
Chungnam National University
23
Ajou University
25
Pusan National University
25
Pukyong National University
25
Dongguk University (Seoul)
28
Wonkwang University
28
Konyang University
28
Sogang University
[/tab] [tab title=”” icon=”momizat-icon-lab” ]

II. Chất lượng nghiên cứu / giảng dạy

2013 2012 TÊN TRƯỜNG
1
POSTECH
2
  KAIST
2
  Korea University (Anam)
4
  Sogang University
4
  SungKyunKwan University
6
  ChungAng University (Seoul)
6
  Hanyang University (Seoul)
8
  Yonsei University (Seoul)
8
  Seoul National University
10
  Kyung Hee University
11
Hanyang University (ERICA)
12
Ewha Womans University
13
Konkuk University (Seoul)
13
Pusan National University
15
Seoul Tech
15
Chonbuk National University
17
Kyungpook National University
18
Ajou University
19
Inha University
19
Dongguk University (Seoul)
19
Sejong University
22
Yeungnam University
22
University of Seoul
24
Kookmin University
25
Kwangwoon University
25
Chungbuk National University
25
Sangmyung University
28
Hankuk Univ. of Foreign Study
28
Chonnam National University
30
ChungAng University (Anseong)
[/tab] [tab title=”” icon=”momizat-icon-earth” ]

III. Quốc tế hóa

Top 10 trường đại học đứng đầu Hàn Quốc do JoongAng Ilbo bầu chọn theo 4 tiêu chí: Tài chính, Giáo dục, Quốc tế hóa và Uy tín trong xã hội.

2013 2012 TÊN TRƯỜNG
1
Hankuk Univ. of Foreign Study
2
Kyung Hee University
3
Hanyang University (Seoul)
4
Dongguk University (Seoul)
5
SungKyunKwan University
5
Korea University (Anam)
7
Hanyang University (ERICA)
8
KAIST
8
ChungAng University (Seoul)
10
Ewha Womans University
10
Yonsei University (Seoul)
10
Sogang University
13
Inha University
13
POSTECH
13
Konkuk University (Seoul)
13
Handong Global University
17
Dongguk University (Gyeongju)
17
Busan Univ. of Foreign Study
19
Ajou University
19
Sejong University
21
Sookmyung Women’s Univ.
22
Kwangwoon University
22
Yeungnam University
22
Seoul National University
25
Dongseo University
25
Hongik University
25
Soongsil University
25
Hansei University
25
Kookmin University
30
Sun Moon University
[/tab] [tab title=”” icon=”momizat-icon-heart” ]

IV. Mức độ uy tín (Danh tiếng trong xã hội)

2013 2012 TÊN TRƯỜNG
1
Seoul National University
2
SungKyunKwan University
3
Yonsei University (Seoul)
3
Korea University (Anam)
5
Sogang University
6
Hanyang University (Seoul)
7
ChungAng University (Seoul)
8
Kyung Hee University
9
University of Seoul
10
POSTECH
11
KAIST
12
Inha University
12
Konkuk University (Seoul)
14
Hankuk Univ. of Foreign Study
14
Seoul Tech
16
Pusan National University
17
Ajou University
17
Kyungpook National University
17
Dongguk University (Seoul)
20
Ewha Womans University
20
Korea Aerospace University
22
Kookmin University
22
Soongsil University
22
Hongik University
25
Dankook University
25
Hanyang University (ERICA)
27
Chungnam National University
28
Korea Polytechnic University
28
Chonnam National University
30
Sookmyung Women’s Univ.
[/tab] [/tabs] [do action=”post_credit”]JoongAng Ilbo[/do]

2 BÌNH LUẬN

  1. Cho em hỏi là nếu tự mình muốn nộp hồ sơ xin học bổng tại trường Kyung Hee thì điều kiện như thế nào ạ, vì em không phải sinh viên khoa Hàn Quốc Học và em cũng không quen biết giáo sư nào để được giấy giới thiệu cả. Em xin cảm ơn

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn