Bản đồ vị trí của ba nước thời Tam Quốc Triều Tiên: Cổ Cao Ly, Bạch Tế và Tân La. Ảnh: Wikipedia.org Triều đại Silla (신라 / 新羅), tiếng Việt gọi là Tân La thành lập năm 57...